Nieuws

Toekomstige bewoner van nieuwbouwwoning krijgt inzicht in energienota
21
dec 2016

Toekomstige bewoner van nieuwbouwwoning krijgt inzicht in energienota

Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor bewoners tastbaar te maken, ontwikkelde DGMR in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check. Deze module vertaalt de resultaten van de EPC-berekening direct in een goed onderbouwde energienota. Ontwikkelaars, corporaties en bouwers kunnen met dit nieuwe stuk gereedschap de kostenvoordelen van een energiezuinige woning in begrijpelijke termen overbrengen naar kopers en huurders.

Marktbehoefte

De markt van ontwikkelaars, corporaties en bouwers staan allemaal voor de uitdaging om de energieprestaties van hun nieuwbouwwoningen steeds verder te verbeteren. Echter, het overbrengen van deze prestaties naar de voordelen voor de koper en huurder blijkt in de praktijk een lastige opgave. Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord zegt hierover: “Voor de consument is een EPC-getal ongrijpbaar. Daar kunnen bewoners weinig mee. Onze leden willen graag de energieprestatie op een simpele manier uitleggen aan de eindgebruiker. En een voorspelling van de energienota is dan het meest voor de hand liggend.” Het Lente-akkoord vertegenwoordigt de vier brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bij het stimuleren en realiseren van zeer energiezuinige woningen.

Inschatting energienota

Om invulling te geven aan deze marktbehoefte ontwikkelde DGMR Software in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check binnen de EPC-berekeningssoftware ENORM. Hiermee zijn professionals in staat om het voordeel van een energiezuinige nieuwbouwwoning ten opzichte van bestaande bouw te communiceren met toekomstige bewoners. Claudia Bouwens: “Het gaat bewoners met name om de betaalbaarheid, gezondheid en het wooncomfort van hun woning. Mensen snappen dat een nieuwbouwwoning comfortabeler, gezonder en energiezuiniger is dan de meeste bestaande woningen. Maar een gerichte inschatting van de energienota konden veel van onze leden niet geven, omdat er geen eenvoudig instrument beschikbaar was om dit te berekenen. Met de nieuwe Energienota Check in ENORM kan dit gelukkig wel.”

Energienota Check

Bij de ontwikkeling van de Energienota Check is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek’, uit 2014. Deze uniforme bepalingsmethodiek is opgesteld door Cauberg-Huygen in opdracht van het Lente-akkoord. Dit rapport neemt naast het energiegebruik door het gebouw zelf ook het gemiddeld huishoudelijke energiegebruik mee, inclusief vastrecht en belastingen. Hierbij wordt gewerkt met landelijk genormeerde energietarieven en kengetallen, die jaarlijks worden geactualiseerd.

Conform de uniforme bepalingsmethodiek houdt de Energienota Check, naast gebouwgebonden en huishoudelijk energiegebruik, dus rekening met variabele kosten voor het gebruik van gas, elektriciteit en warmte en de kosten voor vastrecht. Ook de effecten van teruglevering van elektriciteit; in het geval er meer wordt opgewekt dan gebruikt; berekent de module automatisch door.

De nieuwste versie van het EPC-berekeningsprogramma ENORM met de Energienota Check is begin januari 2017 beschikbaar. Meer informatie is hier te vinden.

Tags are not defined
Reactie plaatsen niet mogelijk.